Portaat luomuun | Uutiskirje | Hyväksy kuvat

Portaat luomuun -ohjelma vuonna 2012

Portaat luomuun -ohjelmaan on liittynyt vuoden 2012 aikana lähes 750 keittiötä. Vuoden aikana on kehitetty keittiöiden auditointitoimintoa ja rekisteröitymislomaketta. Kuluvan vuoden aikana on huomattu tarve tarkistaa ohjelmaan liitymisen kriteereitä. Portaat luomuun -ohjelma on ollut mukana luomumaidon D-vitamiini tutkimuksen liikkeellepanijana. Olemme olleet mukana myös Pro Luomu ry:n "Lisää luomua" -kiertueen järjestelyissä.

Portaat luomuun auditoinnit aloitettu

Portaat luomuun -ohjelmassa on tällä hetkellä mukana kaikkiaan 1562 keittiötä. Julkisen sektorin keittiöitä näistä on 76 %. Liittyneiden keittiöiden auditointi -toimintoa on kehitetty kuluvan syksyn aikana ja auditointikäyntejä on tehty useaan keittiöön. Auditoinneilla vahvistetaan Portaat luomuun -ohjelman sekä luomun käytön luotettavuutta. Auditoinnissa keskitytään kolmeen asiaan: rekisteröintilomakkeelle kirjattujen tietojen paikkansapitävyyteen, luomun käytön luotettavuuteen ja luomusta viestimiseen. Auditointeja tullaan tekemään sovitusti ensi vuoden aikana. Mikäli toivot käyntiä omassa keittiöissäsi, niin ilmoita siitä anu.arolaakso(at)sakky.fi.

Kriteerit tarkasteluun

Portaat luomuun -ohjelmaan liittyneiltä keittiöiltä saatujen palautteiden mukaisesti on mietitty ohjelman kriteereiden päivitystarvetta. Käytännön kokemusten kautta on huomattu, että esim. portaiden 4. ja 5. välinen "harppaus" on useille keittiöille haastava. Varsikin julkisen sektorin keittiöille portaiden 4. ja 5. tavoittaminen on nykyisillä kriteereillä lähes mahdotonta.

Kriteereiden päivitystyö on aloitettu ja sitä jatketaan heti vuoden vaihteen jälkeen. Kriteereihin on pohdittu myös luomun käyttömäärien prosenttiosuuksien määrittämistä tuotemäärien lisäksi. Uudistetut kriteerit tulevat voimaan kevään 2013 aikana. Ohjelmaan ennen päivitystä liittyneet keittiöt säilyttävät saavuttamansa porrastason.

D-vitamiinitutkimus luomumaidosta

Vuoden 2011 maaliskuussa Portaat luomuun -ohjelma järjesti Luomumaito -seminaarin, jossa keskusteltin luomumaidon D- vitaminoinnista. Seminaarin lopputuloksena oli selvityspyyntö Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle. Selvityspyynnössä peräänkuulutettiin tutkimusta siitä, eroaako luomumaitoa käyttävien lasten ja nuorten D-vitamiinin saanti ikätovereistaan. Luomumaidon D- vitamiinitutkimus on nyt totta. Helsingin yliopisto on aloittanut tutkimuksen vuoden 2012 lopulla ja se valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luomumaitoa tarjoavien päiväkotien 3-5-vuotiaiden lasten D-vitamiinistatusta sekä D-vitamiinivalmisteiden ja D-vitamiinipitoisten ruoka-aineiden käyttötiheyttä.

Lisää luomua -kiertue loppusuoralla

Portaat luomuun -ohjelma on ollut mukana Pro Luomu ry:n koordinoimassa luomun käytön edistämistyössä. "Lisää luomua" -kiertue on kerännyt luomualan eri toimijoita keskustelemaan luomun tuotannon lisäämisen haasteista. Kiertueen viimeiset pysäkit ovat tammikuussa 2013 Tervolassa ja Laukaassa.

Lue lisää www.proluomu.fi

Luomulihan käyttö ammattikeittiöissä -opinnäytetyö

Syksyn 2012 aikana on valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijan Markus Lehtisen opinnäytetyö luomulihan käytöstä ammattikeittiöissä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Portaat Luomuun -ohjelmassa olevien keittiöiden luomulihan käyttöä, halukkuutta luomulihan käytön lisäämiseen sekä asiakkaiden mahdollisia vaatimuksia. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä luomulihatuotteita ammattikeittiöt haluaisivat käyttää, sekä asioita jotka vaikuttavat luomulihan käyttöön. Opinnäytetyö on luettavissa Portaat luomuun -sivustolla www.portaatluomuun.fi

Kiitos yhteistyöstä ja oikein hyvää ja rauhallista joulun aikaa!