21.02.2018

Lähituottajia kaivataan mukaan kilpailutuksiin

Kesäkuussa 2016 julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös Julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista ohjeistaa kuntien ruokapalveluita suosimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Periaatepäätöksen mukaan vastuullisuus elintarviketuotannossa tarkoittaa ympäristön kannalta hyviä viljelymenetelmiä, ravinteiden kierrätystä, tarpeen mukaista kasvinsuojelua ja eläinten hyvinvointia ja terveellisyyttä sekä elintarviketurvallisuutta.

Vastuulliset elintarvikehankinnat -kiertueella vahvistui, että kunnissa ollaan halukkaita hankkimaan paikallisia lähi- ja luomutuotteita. Elintarvikekilpailutuksiin on löydetty uusia malleja, joiden avulla paikallinen pk-yrittäjä voisi tarjota omaa tuotettaan ruokapalveluille vaikkapa vain yhdellä tarjouspyyntörivillä tai vain yhteen kohteeseen. Myös uusia arviointi- ja vertailumenetelmiä, kuten aistinvarainen arviointi, on otettu käyttöön. Ongelma vain on, että alueelliset elintarvikealan pk-yritykset eivät ole halukkaita tai kovin innokkaita vastaamaan julkisen sektorin tarjouspyyntöihin.

Lue lisää